drijver

Marc Jan Boerman

Geachte gemeente Den Haag, wethouder Revis.

Graag wil ik reageren op de plannen voor de Scheveningse bosjes, zoals verwoord in het concept ambitiedocument Internationaal Park.

Uitgangspunt van het plan is het verder versterken van de eigen karakteristieken van de gebieden, Scheveningse bosjes, waterpartij en Westbroek park. Een prima idee.

Als karakteristiek voor de Scheveningse bosjes wordt het beeld van de stadswildernis genoemd; ruig en natuurlijk. Ik ben het hier van harte mee eens, maar moet constateren dat juist deze kwaliteiten in de daadwerkelijke uitwerking van het plan onder druk komen te staan. Karakteristiek voor wildernis is nu juist dat het niet overzichtelijk is, dat je kunt verdwalen. Spannend. Dus wel omgevallen bomen en modderpaadjes maar geen 6m brede betonpaden. Het idee dat de bosjes opener en overzichtelijker moeten worden is niet alleen strijdig met het beeld van een stadswildernis, maar ook funest voor de bestaande kwaliteit van het gebied. Voor een echt bos is de huidige omvang van de Scheveningse bosjes al minimaal. De onoverzichtelijke opzet van de bosjes verhult dit. De bezoeker waant zich door gebrek aan overzicht in een groter gebied dan feitelijk het geval is, en precies hierin ligt de charme van dit kleine stadsbos. De verregaande aantasting van de randen van het gebied (het verbindende betonpad!) en het uitdunnen van het binnen gebied (t.b.v. stinzen planten) doet dit teniet. Voor mens en dier blijft er zo minder bos over om van te genieten, en dat is doodzonde.

In de huidige vorm is het plan eerder een bedreiging dan een versterking van de karakteristieken die het zegt na te streven. Natuurlijk is het een goed idee om achterstallig onderhoud weer op te pakken en om na te denken over een betere voetgangers verbinding tussen bosjes en waterpartij bij de Teldersweg, maar een 6 meter breed verbindingspad en een verbindende nep-beek zijn hiervoor volstrekt overbodig. Zowel wandelaars als hardlopers genieten van de onoverzichtelijke kronkelige bospaadjes die het bos maken tot wat het is: een kleine stadswildernis. Ruig en natuurlijk. Breng dit niet in gevaar en herzie het voorliggende plan. Kleinschalige, intelligente, ingrepen met respect voor het bestaande bos zijn hier veel meer op hun plaats dan grootschalige ambities die overduidelijk meer kapot maken dan herstellen.

Met vriendelijke groet,
Marc Jan Boerman.

facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *