dscn5365

Scheveningseweg – bezwaar bomenkap

Wij maakten bezwaar tegen de voorgenomen bomenkap op de Scheveningseweg. Daarop kregen wij van de gemeente een brief met het verzoek om aan te geven waarom het besluit (om te kappen) ons rechtstreeks in ons belang treft. Het treft ons natuurlijk rechtstreeks in ons hart, hoe rechtstreeks wil je dat belang eigenlijk hebben! Maar ja, dat kan je weer niet zeggen.

Dit is ons antwoord:

26 juli 2018

Onderwerp: bezwaarschrift tegen besluit d.d. 31 mei 2018
inzake verlening omgevingsvergunning Scheveningseweg

Uw kenmerk: B.2.18.2477.004

Geachte mevrouw,

Dank voor uw vragen. Ik antwoord als volgt:

Ik ben starter en beheerder van de Facebookpagina ‘Behoud Scheveningse bosjes, Waterpartij en Westbroekpark’ en in die hoedanigheid op 14 maart 2016 door de Projectmanager tramlijn 1, de heer Ronald Bon, als belanghebbende gevraagd deel te nemen in de Denktank voor het vervangen van de sporen tramlijn 1 langs de Scheveningseweg (zie bijlage). In die Denktank zijn alleen mensen gevraagd die belanghebbend zijn. Mensen die niet belanghebbend zijn, zijn niet in die Denktank gevraagd.

Daarmee ben ik dus belanghebbende. De gemeente heeft mij belanghebbende genoemd en mij als belanghebbende gevraagd deel te nemen in de Denktank. Wat ik heb gedaan, waarmee ik heb aanvaard en bevestigd dat ik inderdaad belanghebbende ben. De gemeente noemt mij belanghebbende. Dus ben ik belanghebbende. Geen twijfel mogelijk.

Door deel te nemen in deze Denktank ben ik ook ‘direct belanghebbende’. Ik ben persoonlijk betrokken bij deze kwestie door deel te nemen in de Denktank. Ik heb geen enkel stuk en geen enkele bijeenkomst van deze Denktank gemist en heb overal actief aan deelgenomen en daarvan verslag gedaan aan mijn achterban die ook belanghebbend is omdat ik als hun vertegenwoordiger in de Denktank was gevraagd. Ik heb persoonlijk bij iedere kuil gestaan die medewerkers van de gemeente ter onderzoek langs het spoor op de Scheveningseweg groeven en heb persoonlijk met deze medewerkers van gedachten gewisseld en mij dus persoonlijk op de hoogte gesteld van de toestand en voorgenomen werkzaamheden. Waarmee ik niet alleen belanghebbend ben maar ook als lid Denktank direct betrokken bij alles wat er (met de bomen) op de Scheveningseweg gebeurt, nog afgezien van het feit dat ik daarvan verantwoording moet afleggen aan de ruim 4.000 volgers van de Behoudpagina namens wie ik, omdat zij door de gemeente als belanghebbenden zijn aangemerkt, door de gemeente in de Denktank was gevraagd.

Bovendien zet u met deze vraag in één klap het (niet eenduidige) advies van de Denktank ter discussie dat immers gegeven wordt door lieden die geen van allen ‘direct belanghebbenden’ zijn in de zin die u bedoelt. Wat te denken van de vertegenwoordigers uit omliggende wijken, om niet te spreken van de vertegenwoordigers van de Fietsenbond of AVN! U laat niet-belanghebbenden deelnemen en oordelen over belangrijke plannen die de stad betreffen?? Dat zal toch niet?! Maar wat u in ieder geval niet kunt doen is mensen eerst belanghebbend noemen omdat u ze nodig heeft in Denktanks en daarna opeens als niet-belanghebbend afserveren omdat u dat beter uit komt. Zo laten wij, inwoners van Den Haag, ons niet behandelen, mevrouw!

Overigens moeten wij constateren dat u door mij in de Denktank vertegenwoordigde briefschrijvers die protesteren tegen uw plannen Scheveningseweg allemaal en op diverse gronden schrijft dat zij niet belanghebbend zijn. Wat zijn dat voor brutale methodes om betrokken burgers, inwoners van Den Haag, buiten te sluiten van belangrijke processen die de hele stad betreffen! Wij protesteren met klem tegen dergelijke praktijken! De Scheveningseweg is van ons allemaal, heeft zelfs landelijke bekendheid en alle processen die de Scheveningseweg aangaan zouden voor alle Nederlanders maar zeker voor alle Hagenaars moeten open staan voor kritiek en protest!

De gemeente heeft mij belanghebbend genoemd dus dat ben en blijf ik dan ook. Het besluit te kappen treft mij rechtstreeks in de belangen voor welke ik als belanghebbende in de Denktank ben gevraagd. Ook de door mij vertegenwoordigde Hagenaars zijn belanghebbenden, want namens hen ben ik als hun vertegenwoordiger in de Denktank gevraagd. En wij willen een terzake doend antwoord op onze bezwaarschriften voordat u ook maar 1 vinger legt aan de bomen op de Scheveningseweg!

Hoogachtend,

 

facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *