img_1150

Madurodam

kort verslag van de onthutsende bijeenkomst Madurodam 20 februari 2017 Merriot Hotel
op uitnodiging van de Gemeente

bij binnenkomst kregen wij al het gevoel dat het een zwaar offensief was om de uitbreiding erdoor te krijgen.

opening door de heer Van Woensel (DSO) aan de hand van een paar slides.
we keken ervan op dat deze bijeenkomsten gesplitst waren: een eerste avond met personen die overduidelijke bezwaren hebben tegen de uitbreiding, en een tweede avond met de zelfbenoemde ‘klankbordgroep’ die zonder achterban te raadplegen akkoord ging met de uitbreiding.

en toen hoorden we dus voor het eerst over de PUK (Planuitwerkingskader).

deze avond was een ‘extra stap’. wat is uw reactie op de uitbreiding. dit is Haagse Krach. het plan is niet gestort beton maar het is een open proces.

belangen
juridisch

Rijksbeschermd gebied
Ecologische hoofdstructuur
natuurbescherming

beleid

Den Haag Maakt Werk
10.000 banen
Ruimte voor Groen

economie

20.000 banen verloren
groei 3% toename

attractie

gezonde exploitatie

groen

kapitaal – leefkwaliteit
kwaliteit vergroten / versterken
kernkwaliteiten
maatschappelijk debat!

natuur

landschap, Flora en Fauna, duinen
en bomen
ambitie natuurinclusief

logistiek

parken / openbare ruimte

omgeving

bedrijven in de stad
(inwoners Den Haag zijn niet genoemd)

Peter Drijver (SOS Den Haag)
de nadruk ligt dus op ‘economie moet groeien’?
alle aspecten horen bij elkaar, vooral natuur en historische aspecten
waarom PUK?
hoe zit het met de randvoorwaarden?

Clara Visser (Bomenstichting Den Haag)
worden alternatieve mogelijkheden ook meegenomen?

Peter
de PUK mag niet gebruikt worden als ‘vluchtstrook’ om voorwaarden te omzeilen
dat is omdraaien van de procedure
hij wil apart hierover een afspraak maken

Stedenbouwkundige komt aan het woord. ‘ik ga iets laten zien dat niet aan de gestelde voorwaarden voldoet’.

Christien Illiano (Denktank Scheveningse Bosjes)
vraag. er zijn parallel door de gemeente georganiseerde werkprojecten. ik zit in de Denktank Scheveningse Bosjes. hoe gaan jullie daarmee om?

vW
we gaan kennis uitwisselen

Christien
dat is niet een concreet antwoord. wij willen het graag over de randvoorwaarden hebben.

Mevrouw Pennder (direct omwonende)
hoe ziet het nu met de voorwaarden? wij hebben van de wethouder begrepen ‘wat groen is moet groen blijven’. worden die voorwaarden nu aangepast?

vW
daar is discussie over. er zijn partijen in College en Raad die niet hechten aan de voorwaarden.

Clara
wordt er ook nagedacht over alternatieven? of wordt nu uitgegaan van 0,7 ha uitbreiding. moeten we begrijpen dat de gemeente de randvoorwaarden verlaat?

vW
we behandelen het ontwikkelplan van Madurodam

Clara
in de PUK moeten ook alternatieven opgenomen worden

vW
dat gaan we ook doen

Jack Verduyn Lunel (direct omwonende)
dus u heeft opdracht een PUK te maken nav plan Madurodam, ongeacht de voorwaarden?

vW
het college is positief over het plan. dus wij gaan aan de slag. het is aan de gemeente om over het plan te oordelen.

Jack
dus het plan en PUK mogen in strijd zijn met de gestelde voorwaarden?

vW
daar zal de gemeente over oordelen.

Peter
een van de voorwaarden is de openbare toegankelijkheid van al het groen. hoe verhoudt zich dat tot de plannen?

vW
laten we nu eerst de toelichting afmaken. we gaan hier straks over verder praten.

Stede
het plan gaat ‘landen in de PUK’. wat ik laat zien sluit niet aan bij de voorwaarden.

Clara
ik zie hier toch wel een frictie.

Peter
moeten wij soms ook een PUK bestellen?

vW
wij maken de PUK en het College zal daar over oordelen

Clara
dus de gemeente accepteert eerst de 0,7 ha uitbreiding en maakt nu een PUK?

vW
de vraag is of met de gegeven randvoorwaarden uitbreiding onmogelijk is.

Stede
wij gaan uit van het door Madurodam ingediende plan
vraag: gegeven de randvoorwaarden kan dit niet

Peter
vroeger was een het een duinpannetje. nu krijgen we een bikkelharde muur. er zijn geen cultuur-historische aanleidingen of aanknopingspunten om dat te doen. je bent ‘trendy’, terwijl je groen zegt te willen. schanskorven (ik weet niet wat dat zijn)

Stede
ja die rand, dat is wat wij gaan opnemen in onze plannen

Peter
er is in de duinpan niets waar je kan aanknopen om zulke muren te maken, ook niet uit de oorlog oid. geen link met historie. je maakt nu een muur precies op de duinrand zonder dat daar aanleiding toe is. en het is je vak om te zoeken naar aanknopingspunten om zoiets te doen. dat doe je nu niet.

Stede
dat is een terecht punt.

Clara
dit is niet passend. in een bos schijnt de zon door de bomen. een ecowall is een heel hard element. dat past niet bij een bos.

Stede
ja het is een harde rand

Clara
en dat past dus niet in het landschap

Peter
een muur is daar niet vanzelfsprekend. dit is niet wat ik van jou (Stedenbouwkundige) had verwacht. je moet uitgaan van het landschap en dat doe je niet.

Stede
het is een harde overgang. dat klopt.

Jack
we moeten het ook over de bouwhoogte hebben. 4 meter boven NAP? want zo staat het in het ontwerp.

Meneer Koning (direct omwonende)
ik hoor hier alleen negatieve opmerkingen

tumult

Christien
geen kwalificaties over anderen. ik luister met belangstelling en ik heb hier geleerd.

pauze en tafelgesprekken

weer plenair:

Jack
juridische bestemming vervat in de voorwaarden. het is park bestemming en 3 jaar geleden nog herbevestigd. beheersverordening. daar moeten de plannen aan getoetst worden. het is bestaand terrein dat voldoet aan ruimtelijke ordening. landjepik doen we niet meer.

Peter
plus structuurvisie. je kan niet met nieuwe feiten komen.

Christien
het is frappant dat er zaken naast elkaar staan. daar is wel ruimte voor verbetering in onderlinge procedures. hoe kan een PUK gemaakt worden zonder de randvoorwaarden in acht te nemen? dat schept verwarring. we moeten duidelijk zijn want College en Raad zijn geen ecologen, begripsverwarring moet vermeden worden. aan tafel hebben we het bijv. over werkgelegenheid gehad, daar is ook al verwarring over. praat met een andere stad, bel Rotterdam en vraag hoe zij dat oplossen.

vW
we willen aan begripsbepaling doen en de 4 randvoorwaarden benoemen. en de verschillende projecten moeten samenwerken.

Christien
dat is ook raar want ik heb geen enkele informatie ontvangen. en het is wel nodig want het groen staat enorm onder druk. kunnen we niet een ontwerp competitie opstarten. juist omdat het groen zo waardevol is.

Peter
en dan moet er een goed toetsingskader komen. de PUK mag geen excuustruus zijn. een wedstrijd nationaal uitschrijven, ontwerpen vanuit de plek. alle kaders goed omschrijven, groen, luchtkwaliteit etc. dat is belangrijk. en dan een puntensysteem om het te wegen.
en dan willen we ook graag een bedrijfsplan zien. dat moet Legoland ook. en dat hebben we niet. dus wij snappen de ruimtevraag niet.

Boskap Groep (direct omwonenden)
het ligt ook emotioneel. de mensen zijn heel betrokken. 2.600 handtekeningen. het is principieel. we snappen de uitbreiding niet. we moeten zoeken naar andere mogelijkheden en alternatieven.

Clara
meer experts erbij betrekken

Boskap
kunnen we deze procedure weer / nog terugdraaien. groen is schaars.

Christien
we moeten zoeken naar creatieve mogelijkheden met inachtneming van de voorwaarden. dat is een opdracht van de Denktank voor de gebiedsvisie: de natuur weer waarde toekennen. er moeten kaders gesteld worden die ‘vangrail’ zijn voor plannen.

Meneer Koning
er is door omwonenden en andere partijen intensief vergaderd en alle mogelijkheden zijn doorgesproken. alles is bestudeerd en nu ligt er een goed plan. ik spreek hier namens mijzelf, namens bewoners Witte Brug en omwonenden Den Haag.

Boskap
zeker niet namens Witte Brug, want daar heeft u niet getoetst. wij zijn niet geraadpleegd of bij besprekingen en dergelijke betrokken geweest.

Jack
er zit 4 miljoen in gemeentekas. dus er zijn financiële mogelijkheden.

Lisette Heuschen (Bomenstichting Den Haag)
wat haar opviel: wat zijn eigenlijk de argumenten voor het PUK plaatje? de gemeente zegt iets over 10.000 banen en 3% groei, maar cijfers van Madurodam die haar plan ondersteunen hebben we nog niet gezien.
en een tweede vraag: wat ze deze avond gemist heeft. we zagen de luchtfoto. hoe zit het met de overkluizing Teldersweg + 3% Internationale Zone? het is verbazend dat dit niet in de plannen betrokken is.

Peter
advies voor de klankbordgroep om andere PUK’s en de stukken daarvan te lezen. de gemeente is aan het faciliteren. lees de stukken maar.

er wordt bedankt en nog lang nagepraat.

 

facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *