img_0996

Madurodam

Madurodam
korte impressie van de bijeenkomst op 27 november 2016
13.00 uur in de Madurozaal

De middag had een totaal ander karakter dan de eerste informatiedag op 8 juli j.l.
Toen was het voornamelijk toelichten van het plan en nu was het voornamelijk vragen stellen en beantwoorden. Er was veel belangstelling.

De middag opende met het aanbieden van mails en brieven door de mensen van het burgerinitiatief ‘red de scheveningse bosjes’. Zij hadden het over ‘verlies’ en ‘er wordt ons iets afgepakt’, over het Rijksbeschermd gebied en over het nader onderzoeken van alternatieven.

Introductie Joris van Dijk (directeur Madurodam). Een plan dat recht doet aan de belangen van alle partijen. Het is nog in schetsontwerpfase en zal medio januari als definitief plan aan de Gemeente worden voorgelegd. Transitie: interactief Madurodam, niet meer passief met de handjes op de rug, minder weersafhankelijk dus overdekte ruimtes.

De ontwerper kwam aan het woord. Die mocht blijkbaar ontwerpen in een gebied dat helemaal niet van Madurodam is en heeft daar ook geen vragen bij gesteld. De verschillende ontwerpen werden belicht.

Aletta de Ruiter (AVN) presenteerde een prachtig boekje over dit mooie binnenduinbos.
http://www.avn.nl/upload/documents/nieuws/Het%20Madurodambos%20klein.pdf
Het uitbreidingsplan kost 40% van het stukje bos + nog eens 25 meter ‘overgangsgebied’.
‘Bos wordt Plantsoen’ zei zij en dat is niet wat we willen. Het bosje moet behouden blijven.

Clara Visser (Bomenstichting Den Haag) wees op Ecomare (http://www.ecomare.nl) voor alternatieve oplossingen. En zij pleitte ervoor te wachten op het ontwerp voor overkluizing van de Teldersweg wat voor Madurodam veel mogelijkheden opent.

Een door Madurodam aangezochte ecoloog wilde beweren dat vogels en dieren daar alleen kwamen foerageren en er dus niet woonden en dus niet meegeteld mogen worden.

Een mevrouw vroeg om informatie over het bestuur van Madurodam. Zij wees op de Rijksbescherming van het gebied en vroeg ‘waarom het nu niet genoeg was’?

Een mevrouw had deelgenomen aan de Stadslabs Internationaal Park en vroeg met uitbreiding te wachten op de uitkomst van de Denktank voor dat gebied.

Caroline de Jong (AVN en voorheen Van Stolkpark) vertelde over de vorige uitbreiding waarvoor o.a. de Haringkade is opgeofferd. Toen is afgesproken dat Madurodam niet WEER zou uitbreiden. Zij was teleurgesteld en verdrietig daarover. ‘Bomen in het bos en banen in de stad’.

Een meneer van Den Haag Marketing prees Madurodam voor het scheppen van werkgelegenheid waarop fel gereageerd werd. Men wil een ‘groene stad’ en meer in plaats van minder groen.

Een meneer wees op voortschrijdende technologie die hij niet terugzag in het plan. Er kon toch best iets bedacht worden zonder bos te vernielen. Daar ligt de uitdaging. Hij verwachtte meer creativiteit. Men mag economie niet tegenover groen zetten.

Peter Drijver (SOS Den Haag) pleitte voor het verplaatsen van Madurodam naar de Binckhorst waar alle ruimte is. ‘U verantwoordt uzelf niet’ zei hij tegen Joris van Dijk.

De Ooievaart (toeristenvaart) zei dat Madurodam hier móet bijven.

Opmerking over het ‘goeie doel’ en dan is groen toch zeker een goed doel.

Een mevrouw uit de Archipel zei dat wat je weghaalt nooit meer terug komt. Waar houdt het op?

Een meneer wil verder kijken dan vandaag. We moeten de wereld beter achterlaten voor onze kinderen. En dan moeten we dus zuinig zijn op het groen.

Een kind dat veel gereisd had pleitte voor behoud van het groen.

Christien Illiano (Bosjes en Denktank IP) pleitte voor het nog compacter maken van het park. Communicatie moet veel beter. Ten opzichte van andere miniatuurparken doet Madurodam het heel goed. Haar prioriteiten liggen bij ‘groen’ en zij zal in de Denktank IP de uitbreidingsplannen Madurodam zeker bespreken.

Chris Schram (Willemsvaart) wees op de ruimte onder het viaduct en het parkeerterrein. Het is niet nodig om in de Bosjes uit te breiden.

Losse opmerkingen: Wat betekent eigenlijk Rijksbeschermd, Maduro draait zich in zijn graf om.

Een mevrouw uit Van Stolkpark vroeg naar financiën. Wat gaat er precies mis? Groeien is niet altijd beter. Krijgt Madurodam subsidie en moeten ze daar niet om vragen? Business case is gebouwd op aannames.

Een vertegenwoordiger van VNO-NCW prees Madurodam wat hem door het publiek niet in dank werd afgenomen.

Er kwam een vraag over vergaderzalen. Men wil inzetten op meer horeca. Hoe zit het met de voorwaarden van de Gemeente?

Een mevrouw pleitte ook voor gemeentesubsidie voor ondergrondse alternatieven.

Rupert van Heiningen (Archipel) vertelde over het ‘hele circus’ van 25 jaar geleden dat nu weer herhaald wordt. Dit is een traditionele uitbreiding en dat is te gemakkelijk. De herhaling van zetten schept onzekerheid en wantrouwen. Behoud van kwaliteit èn kwantiteit van het groen! Bij de vorige uitbreiding was groencompensatie (waar niets van terecht kwam), krijgen we dat nu ook? Want dat maakt deze uitbreiding iets minder bitter.

Een mevrouw voelde zich een ‘excuustruus’. Deze bijeenkomst of andere voorlichting kan de uitbreiding niet legitimeren. Zij verwachtte meer creativiteit om aan de wensen van omwonenden tegemoet te komen.

Bert Bos (Archipel) vroeg naar een conclusie van deze middag maar dat kregen we niet.

Alle vragen werden door Joris van Dijk beantwoord. Voor de inhoud daarvan kan naar de website van Madurodam verwezen worden www.toekomstmadurodam.nl

Om 15.00 uur werd de bijeenkomst gesloten. Er werd nog lang nagepraat.

facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

Eén reactie op “Madurodam

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *