schermafbeelding-2017-10-13-om-13-44-30

Groenste Stad: Entente geeft antwoord

Wij maakten bij de Entente Florale bezwaar tegen de nominatie van Den Haag voor een verkiezing ‘Groenste Stad’. Dat bezwaar is geschreven door de verschillende groengroepen in Den Haag met bijdragen van de volgers Behoudpagina. Echte Haagse Kracht. Maar daar reageerde de Entente niet op, ook niet na onze herhaalde verzoeken. Het bezwaar is zelfs niet vermeld in hun rapport. Daar spraken we onze verbazing over uit. Maar we weten nu waarom ze niet reageerden. We kregen onderstaande mail:

U heeft  recent een aangetekende brief  gestuurd naar onze stichting Entente Florale naar aanleiding van de uitslag van de nationale groencompetitie 2017 waarin Den Haag heeft gewonnen in de categorie steden. U heeft in een eerder stadium in de richting van Entente Florale ook bezwaar gemaakt tegen de nominatie. Wij hebben respect voor uw betrokkenheid bij het groen in Den Haag.

 Wij willen als  stichting eenmalig als volgt reageren naar u :

Als onafhankelijke organisatie gaan wij principieel niet het gesprek en discussie aan met bezwaren die vanuit burgers en belangengroeperingen uit de deelnemende gemeenten  naar voren komen. Uiteraard informeren wij wel onze jury en ook de betrokken gemeente over de aangedragen bezwaren. De reden hiervoor is dat onze vastgestelde criteria als uitgangspunt door een vakbekwame en onafhankelijke jury gehanteerd worden bij de competitie. Die volledige onafhankelijkheid en objectiviteit blijft voor de jury het belangrijkste uitgangspunt. In het juryrapport is te lezen hoe Den Haag is beoordeeld.

 De gemeente Den Haag heeft alle openheid geboden door alle stukken die betrekking hebben op de deelname aan de Groencompetitie 2017  naar de gemeenteraad te sturen. Deze zijn dus openbaar, waaronder het volledige juryrapport. Dit is te downloaden via deze link. Als u nadere informatie hierover wilt ontvangen dan kunt u contact opnemen met de heer W. Duijs, afdelingshoofd Duurzaamheid en Groen van de beleidsafdeling Stadsbeheer. Hij is te bereiken via wim.duijs@denhaag.nl.

 Met bovenstaand schrijven hebben wij  als onafhankelijke organisatie voldoende uitleg gegeven over onze positie als stichting in deze en sluiten wij dan ook de eenmalige informatieve correspondentie naar u om daarmee uitdrukkelijk aan te geven dat wij geen gesprekspartner zijn.

Dat is duidelijke taal. Ze willen niet met ons praten. Want deze ‘onafhankelijke’ organisatie wil ‘principieel’ niet praten met burgers of belangengroepen. Ze willen onze vragen niet beantwoorden. Ze willen alleen met de gemeente praten en alleen de door de gemeente aangeboden stukken lezen. Ze willen uitdrukkelijk geen gesprekspartner van burgers zijn.

En dan noemen ze zich volledig onafhankelijk en objectief.

Hilarisch.

  • – – – – – – –

Wij schreven een mail aan de heer Duijs met een kopie aan wethouder Revis en de Raad:

Geachte heer Duijs,

Wij verzoeken u vriendelijk niet meer zaken te doen met de Entente Florale die ons onbeschofte briefjes schrijft zoals u hieronder kunt lezen.

Wij zijn ervan uitgegaan dat deze stichting een onbevangen, objectieve en eerlijke afweging zou maken, reden waarom wij een bezwaar tegen de nominatie van Den Haag bij hen indienden. Maar niet alleen willen ze dat bezwaar niet behandelen of opnemen in hun rapportage, zij willen ‘principieel’ niets met ons burgers te maken hebben en slaan op een onbehouwen manier pardoes de deur in ons gezicht dicht.

Zo zout hebben wij het nog nooit gegeten!

Is die benoeming ‘Groenste Stad’ toch al een aanfluiting, wij moeten bovendien constateren dat deze organisatie op een buitengewoon vooringenomen wijze te werk gaat.

Laten wij niet weer merken dat u met deze mensen zaken doet!

facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *