geautomatiseerd antwoord van de Gemeente op de brieven

Geachte heer/mevrouw,

Bedankt voor uw reactie op het ambitiedocument Internationaal Park dat tot en met 17 januari jl. ter consultatie voorgelegd is aan de stad. Alle Hagenaars konden zo laten horen wat zij van deze toekomstvisie vinden.

De gemeente is nu bezig met het verwerken van de vele reacties die zijn binnengekomen, waaronder ook die van u. De reacties worden gebruikt om een definitief ambitiedocument en raadsvoorstel te maken. Naar verwachting zal het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad deze in het 2e kwartaal van dit jaar vaststellen.

Daarbij wordt van de consultatie een uitgebreid verslag gemaakt. Daarin staan ook de antwoorden van de gemeente op de reacties. Zodra dit verslag beschikbaar is, krijgt u hierover weer per e-mail een bericht.

Uitgangspunt bij de consultatie is dat de gemeente bij de planvorming de kunde, kennis en creativiteit van u als omwonende of gebruiker van het park graag wil benutten om zo de kwaliteit van het plan te verbeteren. Gekozen is daarbij voor het eerste participatieniveau ‘consultatie’ (=raadplegen) omdat er verschillende belangen een rol spelen.

Ik ga ervan uit u hiermee op dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
M. Dijkstra
Projectmanager
Gemeente Den Haag

facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *