koninginnegracht

Denktanks hebben hun langste tijd gehad

De gemeente heeft een plan en wil dat dan in het kader van inspraak bespreken met de bewoners en nodigt daartoe de wijkvertegenwoordigers uit. Die wijkvertegenwoordigers zijn heel aardige mensen die opkomen voor de buurt. Die worden lid van de wijkvereniging die 1 keer in de twee jaar een Algemene Vergadering houdt waar een bestuur benoemd wordt. Je kan je aanmelden voor zo’n bestuursfunctie. In dat bestuur worden de taken verdeeld.

Dus dan wil de gemeente een rotonde maken of iets dergelijks en dan vormen ze een Denktank met die wijkbestuurders. Omdat ze denken dat die wijkbestuurders vertegenwoordigers zijn van hun wijk. Maar dat zijn ze niet. Immers, niet iedereen is lid van die wijkvereniging. Dat is maar een klein kluppie.

Enfin, die wijkmensen zijn zeer vereerd dat ze door de gemeente worden uitgenodigd en gaan dan alles doen wat de gemeente vraagt. Bijvoorbeeld dat de inhoud van de gesprekken in de Denktank ‘uit respect voor de overige leden’ niet openbaar gemaakt mag worden. Stukken mogen niet op Social Media gedeeld worden. Etcetera. Dat heeft tot gevolg dat die wijkmensen meestal niet op hun websites of krantjes, die trouwens amper bekeken worden, melden wat er in die Denktank gebeurt. Ze peilen hun achterban niet, voor zover ze die al hebben. Soms melden ze niet eens dat ze in een Denktank zitten. Dus de meeste mensen weten niet eens dat er een Denktank is.

Het publiek weet pas dat er een Denktank is geweest als de gemeente besluiten neemt en daarbij meldt dat zij geadviseerd is door een Denktank. Meestal worden de bewoners overvallen door zo’n besluit en schrikken zich kapot. Dat hebben we nu verschillende keren gezien.

We noemen drie voorbeelden.
(1) Het blijkt achteraf dat er een Denktank is geweest voor Koninginnegracht en Nieuwe Parklaan. Ook de AVN maakte deel uit van die Denktank. Niemand wist er van. Opeens werden alle bomen gekapt en haltes verplaatst. De kastanjes op de Koninginnegracht zijn gespaard gebleven omdat bewoners in actie kwamen toen ze hoorden wat er ging gebeuren.
(2) Madurodam. Daar wordt ook gepraat met wijkverenigingen. Maar dat gaat allemaal achter gesloten deuren. Ook daar begonnen bewoners een petitie tegen de uitbreidingsplannen omdat ze blijkbaar niet door de wijkvereniging gehoord en gerepresenteerd worden.
(3) Mient. Daar zaten twee heren in de Denktank die zichzelf nogal op de borst klopten. Nu zijn daar ook de bewoners, die van niks wisten, in protest tegen het besluit het fietspad op te offeren voor parkeerplaatsen.

Wij zaten ook in een Denktank Scheveningseweg. We wisten heel goed waarom we in die Denktank gevraagd waren, namelijk omdat de gemeente ‘draagvlak’ wilde verwerven voor haar plannen. Maar dat ‘draagvlak’ werd een beetje raadselachtig toen we er in die Denktank op werden aangesproken dat we op onze Facebookpagina, namens welke we in de Denktank waren gevraagd, berichten plaatsten over wat daar gebeurde. Dat mocht niet. Terwijl in de ons opgelegde ‘gedragsregels’ staat dat van ons verwacht werd dat wij ‘een duidelijke communicatierol in twee richtingen (moesten) vervullen tussen de Denktank en eigen achterban’ en ‘er tijd (zou worden) ingeruimd voor ruggespraak van de leden met hun achterban ‘. Maar als we dat deden werden we op de vingers getikt. Wat ook weer een duidelijke boodschap was aan de wijkvertegenwoordigers om vooral niet met hun achterban te communiceren. En dat doen ze dus ook niet.

Er wordt gezegd dat die Denktanks met wijkverenigingen ‘zo goed werken’. Daar zijn wij het niet mee eens. Het werkt niet goed. Denktanks worden gebruikt om besluiten van de gemeente erdoor te drukken. Ten detrimente van de bewoners.

Hieronder de link naar ons advies Denktank Scheveningseweg.

facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *