nwe-parklaan-3

Advies Denktank Scheveningseweg

Het Advies van de Denktank Scheveningseweg is de wethouder vandaag (13 april 2017) aangeboden. Dat Advies is niet unaniem, een deel Denktank kiest voor variant 3D en een ander deel Denktank kiest voor de Dike-Drijver-variant 2 (of 3).

De opdracht van de wethouder aan de Denktank was “spoorvervanging tramlijn 1 Scheveningseweg met zo min mogelijk verlies van groen en bomen”.  Het deel Denktank dat kiest voor variant 3D is voor de betonbak en dus voor ‘herinrichting Scheveningseweg’: alle bomen gaan om, de kastanjes, de bomen aan de boszijde en wellicht ook de Lindes aan de Scheveningse kant. Het deel Denktank dat voor de DD2 kiest is voor behoud van zoveel mogelijk en liefst alle bomen.

De wethouder was blij dat er 2 punten duidelijk waren: het spoor moet worden vervangen en daarbij maakt het niet uit of de Gemeente voor smalle of brede trams kiest. En wij zijn blij dat er zoveel informatie, nuances en technische uitwerkingen in het Advies staan zodat Coalitie en Raad gefundeerd besluiten kan nemen.

Na het aanreiken van het Advies boden wij de wethouder een brief aan die we in een komend gesprek met hem hopen te bespreken:

Geachte wethouder,

Bij het u zojuist aangeboden Advies Denktank Scheveningseweg leven bij ons nog vele vragen.
Zo begrepen wij deze week nog van de Gemeente dat alle varianten berusten op aannames waarbij we pas bij de uitwerking zouden zien hoe het zou uitpakken. Dat is o.i. te laat. Wij vinden dat het Advies niet op aannames aangeboden mag worden. Onze opdracht is zoveel mogelijk bomen te behouden en wij willen ons werk gewoon goed doen.

Uitgangspunt zijn de randvoorwaarden van de wethouder “spoorvervanging tramlijn 1 Scheveningseweg met zo min mogelijk verlies van groen en bomen”. Onze vragen centreren rond de volgende hoofdpunten:

Gezien de randvoorwaarden moet uitgegaan worden van ‘zo min mogelijk roeren in de bodem’. De bomeneffect tabellen missen de uitgangspunten per variant die nodig zijn om berekeningen te kunnen maken met als gevolg dat niet uit te leggen is hoe de aantallen tot stand zijn gekomen. Op de vraag waar het aantal te verliezen bomen op is gebaseerd was het antwoord van de Gemeente: natte vingerwerk. Het is natuurlijk onaanvaardbaar dat aantallen zijn gebaseerd op ‘natte vingerwerk’. Ook zijn niet alle gevraagde onderzoeken afgerond.

Toelichting variant 3D
Voor de berekening van de te behouden cq te verwijderen bomen van variant 3D is het opschuiven van de rails met een meter richting het ‘bos’ als uitgangspunt genomen. Dat is echter een onjuist uitgangspunt. De breedte van de verschoven betonbak met daarbij opgeteld de ruimte die graafwerk inneemt om een diep cunet te maken (1,5 meter aan weerszijden van het spoor, zie bijgevoegde foto’s van de Nieuwe Parklaan) zijn bepalend om het aantal te behouden cq te verwijderen bomen vast te kunnen stellen. Die gegevens ontbreken. Volgens onze berekeningen zullen we met deze variant alle bomen aan de boskant en ook de Lindes verliezen. De hele Scheveningseweg zal kaal zijn en de allure die de weg nu heeft voor de stad is voor vele jaren verloren.

Er is bij variant 3D sprake van herinrichting van de Scheveningseweg. Hiermee wordt niet voldaan aan uw opdracht en de doelstelling van de Denktank.

Graag lichten wij deze punten en alle vragen die zij oproepen in een gesprek met u toe. Wij dringen erop aan nu er nog zoveel vragen leven en er nog zoveel onduidelijk is het Advies als ‘voorlopig’ te beschouwen en ons in de gelegenheid te stellen nader onderzoek te doen.

Met vriendelijke groet,

Clara Visser (Bomenstichting Den Haag)
Daphne Nicolai (Zorgvliet)
Toi van Gelder (Behoudpagina)
Tim Dike (Archipel)
Peter Drijver (SOS Den Haag)

 

facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *